Kế hoạch Tập huấn sử dụng thiết bị dạy học cho sinh viên làm cán sự lớp
9/9/2017 8:45' Gửi bài In bài

Tập huấn sử dụng thiết bị dạy học cho sinh viên làm cán sự lớp:

- Phổ biến kiến thức, kỹ năng về sử dụng thiết bị trong học tập, giảng dạy và hỗ trợ các thầy, cô giáo trong khi dạy học và trong công tác chuyên môn.

- Kỹ năng sử dụng các thiết bị âm thanh tại giảng đường, kỹ thuật, kỹ năng sử dụng thiết bị trình chiếu, thiết bị máy tính, thiết điện tử trong giảng dạy.

- Sau khi được tập huấn việc chuẩn bị, kiểm tra thiết bị phục vụ việc dạy và học tại giảng đường được giao về cho tập thể các lớp tự quản lý, phối hợp với Tổ Thiết bị, Phòng Đào tạo - NCKH để thực hiện.

***  Chi tiết xem tệp đính kèm tại đây: KeHoachTapHuan_ThietBiSinhVien2017.docx

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 453680 Số người đang online: 8