DANH SÁCH EMAIL CỦA SINH VIÊN THEO LỚP
17/11/2017 8:1' Gửi bài In bài

KHI SỬ DỤNG EMAIL VỚI TÊN MIỀN TCE.EDU.VN  CÁC EM SINH VIÊN CẦM LƯU Ý

1. Email đã cấp cho sinh viên được sử dụng lâu dài và nhà trường không thu hồi lại khi ra trường.

2.
 Email được bảo mật tốt hơn vì có tên miền riêng.

3. Mọi vấn đề phát sinh khi truy cập, sử dụng Email các em sinh viên cần liên hệ với Thầy giáo Đỗ Hoàng Hải (0913 308 777 hoặc 0981 877 226) để được hỗ trợ tốt nhất khi sử dụng Email của nhà trường.

4. Giáo viên chủ nhiệm các lớp kiểm tra lớp mà mình chủ nhiệm đã được cấp email chưa? Nếu chưa được cấp phải lập danh sách lớp theo mẫu (họ và tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại) và gửi danh sách bản mềm về địa chỉ email  haidh@tce.edu.vn  ghi rõ tên lớp ở tiêu đề thư để được cấp email.

5. DANH SÁCH EMAIL CỦA SINH VIÊN CÁC LỚP

- Lớp CĐ MN K10:  DSEmail_LopCDMNK10ABCDE.xlsx
- Lớp CĐ MN K11:  DSEmail_LopCDMNK11ABCD.xlsx
- Lớp CĐ CQ K20 (THCS):  DSEmail_LopCD ChinhQuy K20 (THCS).xlsx

- Lớp CĐ TH K14, CĐTH K15, CĐMNK12, CĐMN K13, THLTK8A:
                      DSEmail_LopCDTHK14-THK15-MNK12-MNK13-THLienThong_K8A.xlsx


- Lớp CĐ TH K16, CĐMNK14, CĐ Văn Địa K21:
                   
DSEmail_LopCDTHK16-MNK14-CDvanDiaK21.xlsx

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 453691 Số người đang online: 5