Giới thiệu về Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng Nghiệp vụ
4/1/2017 10:18' Gửi bài In bài

Tên: Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và Bồi dưỡng Nghiệp vụ

Tên tiếng Anh: Center for Foreign languages, Informatics and Professional training(CFIT)

Điện thoại: (0280) 3 648.818

Email: cfit.cdsptn@gmail.com

          Trong xu thế phát triển và hội nhập quốc tế, xã hội đã đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với người lao động, đòi hỏi các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các trường sư phạm cần có các biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng đào tạo.

          Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020 đã chỉ rõ mục tiêu cụ thể của giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học đó là: “…đào tạo ra những con người có năng lực sáng tạo, tư duy độc lập, trách nhiệm công dân, đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp, năng lực ngoại ngữ, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, năng lực tự tạo việc làm và khả năng thích ứng với những biến động của thị trường lao động”. Để tạo điều kiện cho các đối tượng có nhu cầu nói chung và học sinh sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm nói riêng phát triển những kỹ năng và năng lực đó, ngày 28 tháng 05 năm 2012, Ủy ban nhân dân Tỉnh Thái Nguyên đã có Quyết định số 1082/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc trường CĐSP Thái Nguyên. Đến nay, trung tâm đã đủ các điều kiện cơ sở vật chất, chuyên môn để mở các lớp đào tạo cấp chứng chỉ, chứng nhận, bồi dưỡng các loại hình chuyên môn, nghiệp vụ.

Chức năng, nhiệm vụ cơ bản của Trung tâm là tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho học sinh, sinh viên và các đối tượng có nhu cầu; mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ như nghiệp vụ công tác Đội, công tác Đoàn, kỹ năng sống, kỹ năng sử dụng và đệm đàn Organ, kỹ thuật hát nhạc, nghiệp vụ nấu ăn cho trẻ mầm non, luyện viết chữ đẹp, nghiệp vụ Thư viện – Văn thư lưu trữ, công tác thiết bị trường học… và các chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ khác theo nhu cầu của cá nhân và các tổ chức, đoàn thể.

 

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 300988 Số người đang online: 1