Kết quả thanh tra hoạt động giảng dạy của giảng viên trong học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 theo Kế hoạch số 535/KHCĐSP- TT- KT& ĐBCL ngày 14/10/2016
7/12/2016 9:19' Gửi bài In bài

Trong học kỳ 1 năm học 2016-2017 trường CĐSP Thái Nguyên  đã tiến hành thanh tra giờ dạy của 14 GV (9 giờ lý thuyết, 5 giờ thực hành).
 Kết quả xếp loại: Giỏi: 13=92,9%, Khá: 01=7,1%.
Ưu điểm:
+ Đối với giờ lý thuyết: đảm bảo tính chính xác, khoa học của bộ môn; nội dung bài phù hợp với mục tiêu môn học,trình độ người học; lựa chọn và phối hợp phương pháp dạy học hợp lý, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm và kĩ năng của người học; ngôn ngữ chính xác, phong thái chuẩn mực sư phạm. Sử dụng phương tiện dạy học hiệu quả, có ứng dụng công nghệ thông tin.
+ Đối với giờ thực hành: Nội dung hướng dẫn có tính hệ thống; có quy trình tổ chức, hướng dẫn thực hành khoa học, hỗ trợ SV trong quá trình thực hành; SV nắm được kĩ năng, thực hiện được thao tác; các điều kiện thực hành đủ, đảm bảo an toàn.
Nhược điểm chung: Phần hướng dẫn SV tự học, nghiên cứu tài liệu; kiểm tra phần tự học của SV trong một số giờ dạy không rõ ràng, có những GV trẻ vận dụng các phương pháp DH tích cực còn lúng túng, hiểu sai phương pháp.

Tổng hợp: Phòng Thanh tra - Khảo thí và ĐBCL