Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2016-2017
18/10/2016 8:4' Gửi bài In bài
Căn cứ Thông tư 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ GD-ĐT quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp; căn cứ nhiệm vụ năm học 2016-2017. Trường CĐSP Thái Nguyên xây dựng kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2016-2017. (Nội dung kế hoạch xem file đính kèm)
Ke hoach thanh kiem tra nam 2016-2017.pdf