• Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

  Ngày 22/01/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Nghị định có 4 chương, 42 điều quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Nội dung cụ thể trong file đính kèm.

 • Kế hoạch Thanh, kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021

  Căn cứ văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm học 2020-2021 đối với các cơ sở giáo dục đại học, các trường sư phạm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường CĐSP Thái Nguyên đã xây dựng và triển khai Kế hoạch Công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2020 - 2021.

 • Nội quy tiếp công dân của Trường CĐSP Thái Nguyên

  Trường CĐSP Thái Nguyên đã có Quyết định số 641/QĐ-CĐSP ngày 26/9/2019 về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của Trường CĐSP Thái Nguyên.

  Bộ phận thường trực tiếp công dân: Phòng Thanh tra- Khảo thí và ĐBCL (Tầng 3, nhà H);

  Thời gian: Buổi sáng từ 8h00 đến 11h00, buổi chiều từ 14h00 đến 16h30 các ngày làm việc;

  Lịch tiếp công dân định kỳ của BGH: Thứ hai, tuần thứ tư hàng tháng.

 • Kế hoạch Công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2019-2020

  Căn cứ Công văn số 4053/BGDĐT-TTr ngày 10/9/2019 của Bộ GD-ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2019-2020 đối với các cơ sở giáo dục, trường sư phạm; Trường CĐSP Thái Nguyên đã xây dựng Kế hoạch số 629/KH-CĐSP ngày 23/9/2019 về công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2019-2020.

 • Kế hoạch Công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2018-2019

  Căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp; Công văn số 4359/BGDĐT- TTr ngày 24/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm học 2018-2019 đối với các cơ sở giáo dục địa học, trường sư phạm; Căn cứ nhiệm vụ công tác trọng tâm năm học 2018-2019 của Trường CĐSP Thái Nguyên; Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2018-2019 (Kế hoạch số 467/KH-CĐSP ngày 10/10/2018). Xem chi tiết tại file đính kèm.

 • Kế hoạch Công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2017-2018

  Kế hoạch số 567/KH-CĐSP ngày 16/10/2017 về Công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2017-2018

 • Kết quả thanh tra hoạt động giảng dạy của giảng viên trong học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 theo Kế hoạch số 535/KHCĐSP- TT- KT& ĐBCL ngày 14/10/2016

  Kết quả thanh tra hoạt động giảng dạy của giảng viên trong học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 theo Kế hoạch số 535/KHCĐSP- TT- KT& ĐBCL ngày 14/10/2016 của Hiệu trưởng trường CĐSP Thái Nguyên

 • mẫu phiếu tổng hợp kết quả thanh tra giờ giảng viên

  Mẫu phiếu tổng hợp kết quả thanh tra giờ giảng viên năm học 2016-2017

 • Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2016-2017

  Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2016-2017

 • Tài liệu thanh tra

  Một số văn bản về hoạt động thanh tra Giáo dục

1