Kế hoạch kiểm tra, đánh giá và xếp loại thể lực cho sinh viên Trường CĐSP Thái Nguyên năm học 2018-2019
15/6/2019 17:46' Gửi bài In bài

KHOA MÔN CHUNG

TỔ GIÁO DỤC THỂ CHẤT-QPAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                            Thái Nguyên, ngày 04 tháng 6 năm 2019

KẾ HOẠCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI THỂ LỰC

 CHO SINH VIÊN, Năm học 2018 - 2019

Căn cứ Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của BGD&ĐT về việc kiểm tra thể lực chung cho HSSV hàng năm.

Căn cứ  kế hoạch năm học 2018 - 2019 của Tổ GDTC và QPAN

Tổ Giáo dục thể chất - QPAN  xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:

1. Mục đích yêu cầu

-  Đánh giá kết quả rèn luyện thể lực toàn diện của người học trong Nhà trường.

- Điều chỉnh nội dung, phương pháp giáo dục thể chất phù hợp với các trường ở các cấp học và trình độ đào tạo.

- Đẩy mạnh việc thường xuyên rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe để học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho sinh viên trong quá trình hội nhập quốc tế.

Việc đánh giá, xếp loại thể lực sinh viên phải phù hợp với lứa tuổi, giới tính của sinh viên trong nhà trường ở các cấp học và trình độ đào tạo.

2. Đối tượng

-  Sinh viên năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba.

- Việc đánh giá, xếp loại thể lực sinh viên được phân theo lứa tuổi từ 18 tuổi đến 20 tuổi.
(Sinh viên từ 21 tuổi trở lên thì tính tets 20 tuổi)

Tổng số SV cần đánh giá:

Năm thứ nhất: 88; Năm thứ hai: 184; Năm thứ ba: 216

3.Thời gian

- Đối với sinh viên năm thứ ba: Ngày 09/6/2019 (Phụ đạo ngày 8/6/2019)

- Đối với sinh viên năm thứ nhất, thứ hai: Ngày 19/6/2019 (Phụ đạo ngày 18/6/2019)

4. Nội dung đánh giá

Việc đánh giá xếp loại thể lực sinh viên dựa trên sáu nội dung, cụ thể là: Lực bóp tay thuận, Nằm ngửa gập bụng, Bật xa tại chỗ, Chạy 30m xuất phát cao (XPC), Chạy con thoi 4 x 10m, Chạy tùy sức 5 phút.

5. Tiêu chuẩn đánh giá:

Tiêu chuẩn đánh giá thể lực đối với Nam từ 18 tuổi đến 20 tuổi

Tuổi

Phân loại

Lực bóp tay thuận (kg)

Nằm ngửa gập bụng (lần/30 giây)

Bật xa tại chỗ (cm)

Chạy 30m XPC (giây)

Chạy con thoi 4 x 10m (giây)

Chạy tùy sức 5 phút (m)

18

Tốt

> 47,2

> 21

> 222

< 4,80

< 11,80

> 1050

Đạt

≥ 40,7

≥ 16

≥ 205

≤ 5,80

≤ 12,50

≥ 940

19

Tốt

> 47,5

> 22

> 225

< 4,70

< 11,75

> 1060

Đạt

≥ 41,4

≥ 17

≥ 207

≤ 5,70

≤ 12,40

≥ 950

20

Tốt

> 48,7

> 23

> 227

< 4,60

< 11,70

> 1070

Đạt

≥ 42,0

≥ 18

≥ 209

≤ 5,60

≤ 12,30

≥ 960

             

Tiêu chuẩn đánh giá thể lực đối với Nữ từ 18 tuổi đến 20 tuổi

 

Tuổi

Điểm

Lực bóp tay thuận (kg)

Nằm ngửa gập bụng (lần/30

Bật xa tại chỗ (cm)

Chạy 30m XPC (giây)

Chạy con thoi 4 x 10m (giây)

Chạy tùy sức 5 phút (m)

18

Tốt

> 31,5

> 18

> 168

< 5,80

< 12,10

> 930

Đạt

≥ 26,5

≥ 15

≥ 151

≤ 6,80

≤ 13,10

≥ 850

19

Tốt

> 31,6

> 19

> 169

< 5,70

< 12,00

> 940

Đạt

≥ 26,7

≥ 16

≥ 153

≤ 6,70

≤ 13,00

≥ 870

20

Tốt

> 31,8

> 20

> 170

< 5,60

< 11,90

> 950

Đạt

≥ 26,9

≥ 17

≥ 155

≤ 6,60

≤ 12,90

≥ 890

 

6.  Nội dung, tổ chức thực hiện và cách xếp loại thể lực cho sinh viên :

* Nội dung: Mỗi SV được đánh giá 4 trong 6 nội dung sau:

Lực bóp tay thuận

1. Yêu cầu dụng cụ: Lực kế

2. Yêu cầu kỹ thuật động tác: Người được kiểm tra đứng hai chân bằng vai, tay thuận cầm lực kế hướng vào lòng bàn tay. Không được bóp giật cục và có các động tác trợ giúp khác. Thực hiện hai lần, nghỉ 15 giây giữa hai lần thực hiện.

3. Cách tính thành tích: Lấy kết quả lần cao nhất, chính xác đến 0,1kg

Nằm ngửa gập bụng

1. Yêu cầu dụng cụ: Đệm cao su hoặc ghế băng, chiếu cói, trên cỏ bằng phẳng, sạch sẽ

2. Yêu cầu kỹ thuật động tác: Người được kiểm tra ngồi chân co 900 ở đầu gối, hai bàn chân áp sát sàn. Một học sinh, sinh viên khác hỗ trợ bằng cách hai tay giữ phần dưới cẳng chân, nhằm không cho bàn chân người được kiểm tra tách ra khỏi sàn.

3. Cách tính thành tích: Mỗi lần ngả người, co bụng được tính một lần. Tính số lần đạt được trong 30 giây.

Bật xa tại chỗ

1. Yêu cầu dụng cụ: Thảm cao su giảm chấn, kích thước 1 x 3 m (nếu không có thảm có thể thực hiện trên nền đất, cát mềm). Đặt một thước đo dài làm bằng thanh hợp kim hoặc bằng gỗ kích thước 3 x 0,3m trên mặt phẳng nằm ngang và ghim chặt xuống thảm (nền đất, cát mềm), tránh xê dịch trong quá trình kiểm tra.

2. Yêu cầu kỹ thuật động tác: Người được kiểm tra đứng hai chân mở rộng tự nhiên, ngón chân đặt sát mép vạch giới hạn; khi bật nhảy và khi tiếp đất, hai chân tiến hành cùng lúc. Thực hiện hai lần nhảy.

3. Cách tính thành tích: Kết quả đo được tính bằng độ dài từ vạch xuất phát đến vệt cuối cùng của gót bàn chân (vạch dấu chân trên thảm). Lấy kết quả lần cao nhất. Đơn vị tính là cm.

Chạy 30m xuất phát cao

1. Yêu cầu sân bãi, dụng cụ: Đồng hồ bấm giây; đường chạy thẳng có chiều dài ít nhất 40m, chiều rộng ít nhất 2m. Kẻ vạch xuất phát và vạch đích, đặt cọc tiêu bằng nhựa hoặc bằng cờ hiệu ở hai đầu đường chạy. Sau đích có khoảng trống ít nhất 10m để giảm tốc độ sau khi về đích.

2. Yêu cầu kỹ thuật động tác: Người được kiểm tra thực hiện tư thế xuất phát cao. Thực hiện một lần

3. Cách tính thành tích: Thành tích chạy được xác định là giây và số lẻ từng 1/100giây.

Chạy con thoi 4 x 10m

     1. Yêu cầu sân bãi, dụng cụ: Đường chạy có kích thước 10 x 1,2m bằng phẳng, không trơn, bốn góc có vật chuẩn để quay đầu, hai đầu đường chạy có khoảng trống ít nhất là 2m. Dụng cụ gồm đồng hồ bấm giây, thước đo dài, bốn vật chuẩn đánh dấu bốn góc đường chạy.

     2. Yêu cầu kỹ thuật động tác: Người được kiểm tra thực hiện tư thế xuất phát cao. Khi chạy đến vạch 10m, chỉ cần một chân chạm vạch, nhanh chóng quay 1800 chạy trở về vạch xuất phát và sau khi chân lại chạm vạch xuất phát thì lại quay trở lại. Thực hiện lặp lại cho đến hết quãng đường, tổng số bốn lần 10m với ba lần quay. Quay theo chiều trái hay phải là do thói quen của từng người. Thực hiện một lần.

     3. Cách tính thành tích: Thành tích chạy được xác định là giây và số lẻ từng 1/100 giây.

 Chạy tùy sức 5 phút

1. Yêu cầu sân bãi, dụng cụ: Đường chạy dài ít nhất 52m, rộng ít nhất 2m, hai đầu kẻ hai đường giới hạn, phía ngoài hai đầu giới hạn có khoảng trống ít nhất 1m để chạy quay vòng. Giữa hai đầu đường chạy (tim đường) đặt vật chuẩn để quay vòng. Trên đoạn 50m đánh dấu từng đoạn 5m để xác định phần lẻ quãng đường (± 5m) sau khi hết thời gian chạy. Thiết bị đo gồm có đồng hồ bấm dây, số đeo và tích - kê ghi số ứng với mỗi số đeo.

   2. Yêu cầu kỹ thuật động tác: Người được kiểm tra thực hiện tư thế xuất phát cao (tay cầm một tích – kê tương ứng với số đeo ở ngực). Khi chạy hết đoạn đường 50m, vòng (bên trái) qua vật chuẩn và chạy lặp lại trong thời gian 5 phút. Khi hết giờ, người được kiểm tra lập tức thả tích - kê của mình xuống ngay nơi chân tiếp đất. Thực hiện một lần.

  3. Cách tính thành tích: đơn vị đo quãng đường chạy được là mét.

* Cách thức tổ chức đánh giá

1. Mỗi học sinh, sinh viên được đánh giá 4 trong 6 nội dung này, trong đó nội dung Bật xa tại chỗ và Chạy tùy sức 5 phút là bắt buộc.

2. Cách thức tổ chức đánh giá

a) Tổ chức đánh giá theo giới tính (Nam, Nữ).

b) Tổ chức đánh giá theo nhóm gồm 10 em, lần lượt thực hiện bốn nội dung theo các bước như sau:

- Khởi động chung.

- Thực hiện các nội dung như quy định

- Thả lỏng, hồi phục.

* Xếp loại

Sinh viên được xếp loại thể lực theo 3 loại:

1. Tốt: Kết quả kiểm tra các chỉ tiêu theo lứa tuổi có ba chỉ tiêu Tốt và một chỉ tiêu Đạt trở lên.

2. Đạt: Kết quả kiểm tra các chỉ tiêu theo lứa tuổi từ mức Đạt trở lên.

3. Chưa đạt: Kết quả kiểm tra các chỉ tiêu theo lứa tuổi có một chỉ tiêu dưới mức Đạt.

                                                                      


TỔ GIÁO DỤC THỂ CHẤT- QPAN

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thụy