• Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá

    Căn cứ Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, Trường CĐSP Thái Nguyên đã có Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá để triển khai tự đánh giá Nhà trường theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

  • Phiếu đánh giá môn học năm học 2016-2017

    Phiếu đánh giá môn học năm học 2015-2016

  • Hướng dẫn sử dụng phần mềm SPSS

    Hướng dẫn sử dụng phần mềm SPSS

12