• Kết nạp Đảng chi bộ Tiểu học - Mầm non năm 2021

    Chi bộ Khoa Tiểu học – Mầm non tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 04 quần chúng Lê Thị Nhung; Mông Thị Quỳnh Mai; Hoàng Thị Ngọc Dung; Trần Ngọc Huyền sinh viên Khoa Tiểu học – Mầm non vào Đảng Cộng sản Việt Nam. năm 2021

1

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 287195 Số người đang online: 3