Nhân sự

 • Hoàng Thị Mai Lan

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Giảng viên Âm nhạc
  Trình độ: Thạc sĩ
  Điện thoại: 0915646709
  Email: lanhm@tce.edu.vn

 • Cao Thị Kim Liên

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Giảng viên chuyên ngành Mầm non
  Trình độ: Thạc sĩ
  Điện thoại: 0976179400
  Email: lienctk@tce.edu.vn

 • Phạm Thị Minh Thơm

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Giảng viên Âm nhạc
  Trình độ: Thạc sĩ
  Điện thoại: 0915300462
  Email: thomptm@tce.edu.vn

 • Phó Thị Hồng Oanh

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Giảng viên
  Trình độ: Thạc sĩ
  Điện thoại: 0982909788
  Email: oanhpth@tce.edu.vn

 • Dương Thị Hoài Thương

  Nghề nghiệp/Chức vụ: GV môn Văn
  Trình độ: Cử nhân - NCS
  Điện thoại: 0344209355
  Email: thuongdth@tce.edu.vn

 • Lương Ngọc Quỳnh

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Giảng viên Âm nhạc/ Chủ tịch Hội sinh viên
  Trình độ: Thạc sĩ
  Điện thoại: 0913967828
  Email: quynhln@tce.edu.vn

 • Nguyễn Thị Hải Yến

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Giảng viên chuyên ngành Mầm non
  Trình độ: Thạc sĩ
  Điện thoại: 0965205025
  Email: yennth@tce.edu.vn

 • Lê Thu Trang

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Giảng viên
  Trình độ: Tiến sĩ
  Điện thoại: 0914211281
  Email: tranglt@tce.edu.vn

 • Nguyễn Thị Thu Huyền

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Giảng viên chuyên ngành Mầm non
  Trình độ: Thạc sĩ
  Điện thoại: 0917784451
  Email: huyenntt@tce.edu.vn

 • Nguyễn Ngọc Ly

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Giảng viên chuyên ngành Mầm non
  Trình độ: Thạc sĩ
  Điện thoại: 0987121188
  Email: lynn@tce.edu.vn

12

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 285899 Số người đang online: 2