Nhân sự

 • Dương Thị Nga

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Trưởng Khoa
  Trình độ: Tiến sĩ
  Email: ngadt@tce.edu.vn

 • Nguyễn Thị Thu Thơm

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Phó Khoa
  Trình độ: Thạc sĩ
  Email: thomntt@tce.edu.vn

 • Đinh Ngọc Tám

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Giảng viên
  Trình độ: Cử nhân
  Email: tamdn@tce.edu.vn

 • Phạm Quang Huy

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Giảng viên
  Trình độ: Thạc sĩ
  Email: huypq@tce.du.vn

1

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 310307 Số người đang online: 5