Vai trò của công đoàn viên, đoàn viên trong đổi mới căn bản, toàn diện GD - ĐT
18/3/2014 9:43' Gửi bài In bài
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Thứ trưởng phân tích rõ định hướng đổi mới GD&ĐT của Đảng; quan điểm chỉ đạo, mục tiêu chung của hệ thống giáo dục; mục tiêu cụ thể của từng cấp học, bậc học trong hệ thống giáo dục quốc dân hiện nay.

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển nhấn mạnh: Đề án nhằm đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, tạo sự chuyển biến căn bản về chất lượng và hiệu quả GD - ĐT; khắc phục cơ bản các yếu kém kéo dài đang gây bức xúc trong xã hội.

Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, hết lòng phục vụ nhân dân và đất nước; có hiểu biết và kỹ năng cơ bản, khả năng sáng tạo để làm chủ bản thân, sống tốt và làm việc hiệu quả, thực học, thực nghiệp.

Đồng thời xây dựng nền giáo dục mở, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng. 

Hệ thống giáo dục được chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa, hội nhập quốc tế; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và mang đậm bản sắc dân tộc.

Chính vì vậy, để Đề án triển khai vào thực tiễn thành công, theo Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, lực lượng công đoàn viên, đoàn viên Đoàn TNCS HCM của Bộ GD&ĐT có vai trò quan trọng. Đây chính là những người tiên phong, gương mẫu trong quá trình triển khai thực hiện.

Phát huy tinh thần xung kích, Đoàn thanh niên có thể tổ chức các phong trào, hoạt động gắn liền với những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đề án đặt ra. 

Qua đó có thể phát triển thành các phong trào thi đua từ Đoàn bộ đến các cấp Đoàn cơ sở nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành Giáo dục.

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 170020 Số người đang online: 2