Thứ Năm, 20/1/2022
Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thái Nguyên
Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Phổ Yên năm 2020
1/4/2020 13:2' Gửi bài này In bài này

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ PHỔ YÊN NĂM 2020.

Chi tiết xem tại

KH 36.pdf

Nguồn: Cổng thông tin điện tử thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên
http://phoyen.thainguyen.gov.vn/

Thư viện ảnh