Thứ Năm, 20/1/2022
Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thái Nguyên
Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra
4/2/2020 12:53' Gửi bài này In bài này

Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra Xem tại đây

Công điện số 43/CĐ-BGDĐT ngày 28/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra Xem tại đây

Công văn số 1840-CV/TU  ngày 30/01/2020 
của Thành ủy Thái Nguyên về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra Xem tại đây

Công văn số 16/UBND-VP ngày 30/01/2020 của UBND phường Thịnh Đán v/v tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra Xem tại đây

Quyết định số 228/QĐ-BGDĐT ngày 31/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra Xem tại đây

Công văn số 260/BGDĐT-GDTC ngày 31/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra trong trường học Xem tại đây

Công văn số 17/UBND-VHTT ngày 02/02/2020 của UBND phường Thịnh Đán v/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, di tích Xem tại đây

Công văn số 269/BGDĐT-GDTC ngày 03/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v hướng dẫn việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh nCoV Xem tại đây

Công văn số 239/UBND-KGVX ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên v/v cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tạm nghỉ học Xem tại đây

Thông báo số 145/SGDĐT-CTTT ngày 03/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên v/v thông báo cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch nCoV Xem tại đây

Thông báo số 1847-TB/TU ngày 03/02/2020 của Thành ủy Thái Nguyên thông báo Kết luật của Thường trực Thành ủy về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra Xem tại đây

Công văn số 258-CV/BTG ngày 03/02/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên v/v tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp virut Cô-rô-na gây ra Xem tại đây

Công văn số 03-CV/BDVTU ngày 03/02/2020 của Ban dân vận Thành ủy Thái Nguyên v/v tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra Xem tại đây

(Thứ tự văn bản sắp xếp theo thời gian ban hành)

Thư viện ảnh