Thứ Sáu, 21/1/2022
Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thái Nguyên

Văn bản - tài liệu

Tìm thấy: 20 kết quả

  Trích yếu
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế
Mã số: 143/2020/NĐ-CP Văn bản Chính phủ Ban hành: 10/12/2020 Tải về
Nghị định Quy định về tuổi nghỉ hưu
Mã số: 135/2020/NĐ-CP Văn bản Chính phủ Ban hành: 18/11/2020 Tải về
Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Mã số: 130/2020/NĐ-CP Văn bản Chính phủ Ban hành: 30/10/2020 Tải về
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Mã số: 01-NQ/ĐH Văn bản của Tỉnh Ban hành: 13/10/2020 Tải về
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025
Mã số: 01-NQ/TU Văn bản của Tỉnh Ban hành: 18/08/2020 Tải về
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường CĐSP Thái Nguyên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Mã số: 01-NQ/ĐH Văn bản của Trường Ban hành: 13/05/2020 Tải về
Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Mã số: 59/2019/NĐ-CP Văn bản Chính phủ Ban hành: 01/07/2019 Tải về
Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14
Mã số: 36/2018/QH14 Văn bản Quốc hội Ban hành: 20/11/2018 Tải về
Thông báo về việc công nhận giá trị tương đương của chứng chỉ Tiếng Anh
Mã số: 3913/UBND-KGVX Văn bản của Tỉnh Ban hành: 12/09/2017 Tải về
Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập
Mã số: Văn bản của Bộ Ban hành: 16/09/2015 Tải về
Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BDGĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập
Mã số: Văn bản của Bộ Ban hành: 16/09/2015 Tải về
Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BDGĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT công lập
Mã số: Văn bản của Bộ Ban hành: 16/09/2015 Tải về
Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BDGĐT-BNV ngày 14/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non
Mã số: Văn bản của Bộ Ban hành: 14/09/2015 Tải về
Dự thảo "QUY CHẾ Tổ chức, quản lý và khai thác mạng máy tính LAN, dịch vụ INTERNET trong mạng LAN và hệ thống thư điện tử với tên miền www.tce.edu.vn"
Mã số: xxx/QC-CĐSP Văn bản của Trường Ban hành: 15/08/2015 Tải về
THÔNG BÁO Về việc đóng góp ý kiến để hoàn thiện "Quy chế tổ chức, quản lý và khai thác mạng máy tính LAN, dịch vụ INTERNET trong mạng LAN và hệ thống Email với tên miền riêng http://tce.edu.vn" của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên
Mã số: Số: 475a/TB-CĐSP Văn bản của Trường Ban hành: 10/08/2015 Tải về
Thông tư liên tịch 36/2014/TTLT-BDGĐT-BNV ngày 28/11/2014 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở GD Đại học công lập
Mã số: Văn bản của Bộ Ban hành: 28/11/2014 Tải về
Thông tư 11/2014/TT-BNV ngày 9/10/2014 Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính
Mã số: Văn bản của Bộ Ban hành: 09/10/2014 Tải về
Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 Quy định chuẩn kĩ năng sử dụng Công nghệ thông tin
Mã số: Văn bản của Bộ Ban hành: 11/03/2014 Tải về
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2013 - 2014
Mã số: 6999/BGDĐT-KTKĐCLGD Văn bản của Bộ Ban hành: 30/09/2013 Tải về
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2013-2014
Mã số: 5466/BGDĐT-GDTrH Văn bản của Bộ Ban hành: 07/08/2013 Tải về
1

Thư viện ảnh