Thứ Hai, 18/10/2021
Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thái Nguyên
LUẬT THANH NIÊN NĂM 2020
22/4/2021 8:58' Gửi bài này In bài này

BTV Đoàn Trường trân trọng giới thiệu tài liệu từ nguồn Trung ương Đoàn Luật Thanh niên 2020, và bản dịch sang tiếng Anh của Luật để đoàn viên thanh niên nhà trường quan tâm nghiên cứu.

Ngày 16/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Thanh niên (thay thế Luật Thanh niên năm 2005) và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Việc ban hành Luật Thanh niên có ý nghĩa chính trị, pháp lý sâu sắc trong điều kiện mới; bảo đảm tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của thanh niên; quy định trách nhiệm của thanh niên, các chính sách của Nhà nước đối với thanh niên.

Luật Thanh niên cũng quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình đối với thanh niên; trách nhiệm quản lý nhà nước đối với thanh niên nhằm xây dựng thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, ý thức công dân và sống có lý tưởng; có học vấn, nghề nghiệp và việc làm; có văn hóa, sức khỏe, kỹ năng sống và ý chí vươn lên; xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến; hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế.

Bản tiếng Việt và tiếng Anh luật Thanh niên 2020

Đường link tại đây:

Tiếng Việt

http://doanthanhnien.vn/Content/uploads/Luat%20thanh%20nien%202020.pdf

Tiếng Anh

http://doanthanhnien.vn/Content/uploads/Youth%20law%20%202020.pdf

 

Thư viện ảnh