Thứ Hai, 18/10/2021
Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thái Nguyên
Kết quả thi đấu thể dục thể thao của cán bộ giảng viên, học sinh sinh viên năm học 2019 - 2020
15/11/2019 14:37' Gửi bài này In bài này
Kết quả cụ thể như sau:

I. Cán bộ giảng viên

Nhất

Nhì

Ba

1

BÓNG CHUYỀN HƠI

Hiệu bộ
Môn chung

Bồi dưỡng – Khảo thí
Hành chính Tổng hợp
Đào tạo và NCKH
Tự nhiên


Tiểu học Mầm non
Xã hội

2

CẦU LÔNG (Đôi nam)

Tiểu học Mầm non

Bồi dưỡng Khảo thí

Hiệu bộ
Đào tạo & NCKH

3

CẦU LÔNG (Đôi nữ)

Tự nhiên
Môn chung

Hành chính Tổng hợp
Đào tạo & NCKH

Tiểu học Mầm non
Hiệu bộ
Bồi dưỡng – Khảo thí
Xã hội

4

CẦU LÔNG (Đôi nam nữ)

Hiệu bộ

Bồi dưỡng – Khảo thí
Tiểu học Mầm non

Đào tạo & NCKH
Môn chung


II. Học sinh sinh viên

Nhất

Nhì

Ba

1

KÉO CO NỮ

CĐMN15B

CĐMN14B

CĐTH16A

CĐTH16B

2

BÓNG ĐÁ NỮ

CĐTH16A

CĐMN14B

CĐTH18A
CĐTH16B

3

BÓNG ĐÁ NAM

Liên quân SV năm 2-3

CĐTH18A


Thư viện ảnh