Nhân sự

 • Hà Thị Kim Yến

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Giảng viên, Bí thư chi bộ, Phó Chủ tịch Công đoàn HC-TH, Tổ trưởng Tổ Hành chính
  Trình độ: Thạc sĩ
  Điện thoại: 0943 939 585
  Email: kimyencdsp201077@gmail.com

 • Nguyễn Viết Hoằng

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Giảng viên
  Trình độ: Thạc sĩ
  Điện thoại: 0988876642
  Email: hoangnv@tce.edu.vn

 • Hoàng Ngọc Huy

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Y tế
  Trình độ: Trung cấp
  Điện thoại: 0364786250

 • Hà Thị Lon

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Nhân viên
  Trình độ: Trung cấp
  Điện thoại: 0989039589

 • Vũ Tiến Quyền

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Lái xe
  Điện thoại: 0971980958

 • Nguyễn Thị Huệ

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Văn thư, Vi tính
  Trình độ: Cao đẳng
  Điện thoại: 0979 262 293
  Email: nguyenthihue1988tn@gmail.com

 • Đào Ngọc Linh

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Nhân viên
  Trình độ: Đại học
  Điện thoại: 0982 188 974

 • Vũ Thị Thuần

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Phục vụ
  Trình độ: Đại học
  Điện thoại: 0949 785 192

 • Lê Hải Đăng

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Giảng viên, Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp
  Trình độ: Thạc sĩ
  Điện thoại: 0972 203 702
  Email: lehaidangcdsp@gmail.com

1

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 188275 Số người đang online: 6