Giới thiệu cơ cấu tổ chức cán bộ của Phòng Hành chính - Tổng hợp năm học 2016 - 2017
28/9/2016 16:37' Gửi bài In bài

                 

          * Tổ Hành chính (02 biên chế, 02 hợp đồng 68):

        1. Hà Thị Kim Yến: Bí thư chi bộ, Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Tổ trưởng Tổ Hành chính: Làm công tác tổng hợp; kế hoạch; viết các loại văn bản, báo cáo; phụ trách công tác thi đua, khen thưởng; tham gia giảng dạy (dự kiến đảm bảo theo định mức).
2. Nguyễn Thị Huệ: Văn thư - lưu trữ.
3. Vũ Thị Thuần: Nhân viên phục vụ, quản lý kho.
4. Vũ Tiến Quyền: Lái xe

          * Tổ Quản trị (04 biên chế, 01 hợp đồng 68):
1. Lê Hải Đăng - Phó Bí thư Chi bộ - Phó Trưởng phòng: Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn diện các hoạt động của phòng Hành chính - Tổng hợp theo đúng chức năng, nhiệm vụ và các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.                 
2. Đào Ngọc Linh: Phụ trách lao động của Học sinh, Sinh viên; thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất.
3. Hoàng Ngọc Huy: Y sĩ, phụ trách công tác y tế trường học và tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường.
4. Hà Thị Lon: Y sĩ, phụ trách công tác y tế trường học  và tham gia chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh môi trường. 
5. Nguyễn Viết Hoằng - Chủ tịch Công đoàn bộ phận, phụ trách về cơ sở vật chất phục vụ dạy và học của nhà trường.
         

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 188276 Số người đang online: 7