Đột phá bổ nhiệm bằng thi tuyển chức danh lãnh đạo
18/3/2014 9:20' Gửi bài In bài

7 ứng viên tham gia dự thi các chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam, Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Quảng Nam sẽ trải qua các phần thi gồm: Thi trình bày Đề án, thi kiến thức chung (thi viết), riêng đối với chức danh Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Nam các ứng cử viên thi thêm kiểm tra ngoại ngữ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải cho rằng, việc thi tuyển lần này là chuyển sang thực hiện cơ chế mới về tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Hơn nữa, thi tuyển lãnh đạo 2 trường cũng là thực hiện khâu đột phá phục vụ chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; đồng thời thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về đổi mới căn bản, toàn diện nền GD - ĐT.

Theo kế hoạch, Hội đồng thi tuyển cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Quảng Nam sẽ công bố ứng viên trúng tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Nam và Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Quảng Nam vào ngày 17/3, công bố ứng viên trúng tuyển chức danh Hiệu phó trưởng Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Quảng Nam vào ngày 20/3.

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 188274 Số người đang online: 5