Lịch làm việc năm 2021

Lịch tuần trước Từ 26/07/2021 đến 01/08/2021
Tuần: 32 , từ ngày 2 tháng 8 năm 2021 đến ngày 8 tháng 8 năm 2021
Lịch tuần tiếp Từ 09/08/2021 đến 15/08/2021
Ngày Sáng Chiều
Thứ haingày 2 tháng 8  
Thứ bangày 3 tháng 8 - Thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non - Từ: 7h00 - Tại: Tầng 2 (Giảng đường A) - TP: Theo QĐ.
Thứ tưngày 4 tháng 8  
Thứ nămngày 5 tháng 8  
Thứ sáungày 6 tháng 8  
Thứ bảyngày 7 tháng 8  
Chủ nhậtngày 8 tháng 8