Lịch làm việc năm 2021

Lịch tuần trước Từ 15/02/2021 đến 21/02/2021
Tuần: 9 , từ ngày 22 tháng 2 năm 2021 đến ngày 28 tháng 2 năm 2021
Lịch tuần tiếp Từ 01/03/2021 đến 07/03/2021
Ngày Sáng Chiều
Thứ haingày 22 tháng 2 - Dạy học trực tuyến theo Kế hoạch tại Công văn số 36/CĐSPTN, ngày 17/2/2021. - Họp phòng, khoa, Trung tâm, Trường Mầm non.
Thứ bangày 23 tháng 2  
Thứ tưngày 24 tháng 2  
Thứ nămngày 25 tháng 2  
Thứ sáungày 26 tháng 2  
Thứ bảyngày 27 tháng 2  
Chủ nhậtngày 28 tháng 2